Kat karşılığı inşaat sözleşmesi

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, diğer bir ismi ile arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, Borçlar Kanununda düzenlenmemiş bir inşaat sözleşmesi türüdür. Yasal düzenlemede açık tanımlaması olmamakla birlikte,…read more →

İnşaat Ruhsatı

İNŞAAT RUHSATI/İZNİ Ruhsat, inşaat yapabilmek için yetkili mercilerce alınan izindir. 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamına giren bütün yapıların inşaatına başlayabilmek için inşaat izni (inşaat ruhsatnamesi); biten inşaatların kullanılması için de…read more →

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir