Satış Hakkındaki Temel Bilgiler 
Satışta İletişimin Önemi ve Rolü 
Müşteri İletişiminde Başarıyı Getiren Faktörler 
Başarılı Satıcının Özellikleri
 Müşteri Tipleri
 Başarılı Satışın Aşamaları
 Satışta Yapılan En Önemli Hatalar
Satış Kapama Teknikleri