Lider Kimdir?

Yönetici Kimdir?

Kendini Tanıma ve Farkındalık

Kişilik Analizi

Stratejik Düşünme

İleri Görüşlülük

Risk Yönetimi

Motivasyon Yetisi

Sözlü ve Sözsüz İletişim

İş Yaptırma Becerisi

Zaman Yönetimi

Beden Dili

Stres Yönetimi

Geri Bildirim Değerleme

İnnovasyon

Delegasyon-Organizasyonel Yedekleme

Modelleme ve Uygulama