Şirket Yönetimi

 1. Stratejik  Yönetim ve Planlama
  1. Swot Analiz
  2. Proje Yönetimi
 2. Pazarlama ve Satış Teknikleri
  1. Bireysel ve Kurumsal İş Görüşmeleri
  2. Sunum Teknikleri
  3. İhale Teknikleri ve KİK Mevzuatı
  4. Fuar Mevzuatı
  5. Pazarlamanın 4P’si
  6. Satış Stratejileri
  7. E-Ticaret
 3. Finans ve Muhasebe
  1. Genel Muhasebe Bilgileri ve Analizi
  2. Genel Tanımlar(Gelir Tablosu, Öz Kaynak,Dönen- Duran Varlıklar,Yevmiye Defteri……)
  3. Mizan ve Bilanço İnceleme
  4. Alternatif Finansman

Şirket  Organizasyonu

 1. İnsan Kaynakları Yönetimi
  1. Personel Seçme ve Yerleştirme
  2. CV Değerlendirme ve Soru Çeşitleri
  3. Takım Çalışması
  4. Toplantı Yönetimi
  5. Performans Değerlendirme
  6. Motivasyon(Çalışan)
  7. Kariyer Planlama
  8. Eğitim Yönetimi
  9. Mülakat Teknikleri