İnşaat Ruhsatı

İNŞAAT RUHSATI/İZNİ Ruhsat, inşaat yapabilmek için yetkili mercilerce alınan izindir. 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamına giren bütün yapıların inşaatına başlayabilmek için inşaat izni (inşaat ruhsatnamesi); biten inşaatların kullanılması için de iskân yani kullanım izni alınması zorunludur. İnşaat izni olmadan yapılan inşaatlar kaçak inşaat sayılır ve bu da inşaatın yıkılması gibi ağır derecede yaptırımlara tabidir. Ancak […]