Lider Kimdir?

Yönetici Kimdir?
Kendini Tanıma ve Farkındalık
Kişilik Analizi
Stratejik Düşünme
İleri Görüşlülük
Risk Yönetimi
Motivasyon Yetisi
Sözlü ve Sözsüz İletişim

İş Yaptırma Becerisi
Zaman Yönetimi
Beden Dili
Stres Yönetimi
Geri Bildirim Değerleme
İnnovasyon
Delegasyon-Organizasyonel Yedekleme
Modelleme ve Uygulama