KREDİ KARTI İLE YAPILAN ALIM- SATIMLARA VE KREDİ İŞLEMLERİNE GETİRİLEN SINIRLAMA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 2013 yılının son dönemlerinde tüketiciyi son derecede ilgilendiren değişikliklere imza atmıştır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu denetiminde faaliyet gösteren bankaların müşterilerine sundukları banka, kredi kartları ve kredi imkânları kapsamında 8 Ekim ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde çıkarılan yönetmelikler ile yeni uygulamalar devreye sokulmaktadır. Buna göre;

Tüketiciye finansman sağlayan, istek ve ihtiyaçlarını alma noktasında kolaylık getiren ve yaygınlığı son derece geniş olan kredi kartlarının limitlerinin, asgari ödeme tutarlarının belirlenmesinde farklı kriterler belirlenmiştir. İlk defa kredi kartı sahibi olacak bir kişinin tüm kart çıkaran kurumlardan temin ettiği kredi kartları için tanınacak toplam kart limiti ilk yıl için ilgilinin aylık ortalama gelirinin 2 katını, ikinci ve sonraki yıllar için ise dört katını aşamaz. İlk defa kart çıkartacak kişinin aylık veya yıllık gelirinin tespit edilememesi halinde ise toplam kart limiti en fazla bin Türk lirası olabilecektir. Asgari ödeme tutarının bir takvim yılı içerisinde ayrı zamanlarda ancak toplamda 3 kez ödenmemesi halinde kredi kartı nakit kullanımına, üst üste 3 kez ödenmemesi halinde ise hem nakit kullanımına hem de mal/hizmet alımına kapatılması öngörülmüştür. Mezkur ödenmeyen borcun tamamen kapatılmasına kadar da kart limit artırımı ve/veya kartın kullanımı mümkün olmayacaktır.

Yukarıda ifade edilen düzenlemenin ardından 31 Aralık 2013 tarihinde yönetmelik kapsamında yapılan bir diğer değişiklikle kredi kartı ile yapılan alımlarda uygulanan taksitlere sınırlama getirilmiştir. Kredi kartı ile gerçekleştirilen mal/hizmet alımları ile nakit çekimlerde taksitlendirme süresi 9 ay ile sınırlandırılmıştır. Buna ek olarak kredi kartı ile gerçekleştirilen telekomünikasyon ve kuyumla ilgili harcamalar ile yemek, gıda ve akaryakıt alımlarda taksit uygulaması kaldırılmıştır. İşbu düzenleme 01.02.2014 tarihi itibari ile yürürlüğe girmektedir.

Benzer zaman aralığında 31 Aralık 2013 tarihinde Bankaların Kredi İşlemlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik çerçevesinde konut, taşıt ve tüketici kredileri ile ilgili de sınırlamalar yapılmıştır. Konut alımına yönelik kredilerde kredi tutarının konutun değerinin %75’ini geçemeyeceği hükme bağlanmıştır. Taşıt kredilerinde ise kredi tutarının taşıt değerine oranı nihai fatura değerinin 50.000,00TL üzerinde olup olmamasına göre belirlenmektedir. Nihai fatura değeri 50.000,00TL ve altı olan araçlarda bu oran %75’ken, 50.000,00TL’nin üzerinde olan araçlarda 50.000,00TL’ye kadarlık kısım için %75, 50000,00TL’nin üzerindeki kısım için %50 oran üzerinden kredi kullanımına imkan verilmektedir. 2. el araçlarda kullandırılacak kredilerde taşıt değeri de her halükarda kasko değeri üzerinden belirlenecektir. Son olarak ilgili yönetmelikte yer alan bir diğer değişiklik de konut finansmanına veya gayrimenkul alımı amaçlı krediler hariç olmak üzere tüketici kredilerinde vadenin 36 ayı, taşıt kredilerinde ise vadenin 48 ayı geçemeyeceğine ilişkindir. Tüm bu değişiklikler 01.02.2014 tarihi itibari ile yürürlüğe girerek tüketiciler nezdinde uygulanacaktır.

Yukarıda bahsi geçen tüm düzenlemelerin yaygın tüketim anlayışını değiştirerek yeni alım satım yöntemlerini gündeme getireceği tahmin edilmektedir. Tüketici cephesinden bakıldığında alım gücünü zayıflatan bu düzenlemenin zorunlu ihtiyaçların karşılanmasında tüketiciyi zor durumda bırakacağı diğer taraftan da lüks ve kimi zaman gereksiz sayılabilecek tüketimlere sınırlama getireceği kesindir. Piyasada ise kredi kartı vasıtasıyla satım yapan firmaların tüketiciye vadeli satışları, sözleşme akdetmek ve/veya çek/senet vb. enstrümanlar kullanmak suretiyle sağlayacağı öngörülmektedir.  Saygılar.27.01.2014

Av. Ebru ÇAĞLAR

                          ÇABA HUKUK BÜROSU