REKABET YASAĞININ İHLALİNDEN DOĞAN CEZAİ ŞART ÜCRETİ

GÖREVLİ MAHKEME

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2011/8669 E. 2013/12931 K.

İş Sözleşmesinin devamı sırasında rekabet yasağının ihlali şeklindeki sadakatsizlik iş mahkemesinde görülecek bir davanın konusunu oluşturur.

Ancak sözleşmenin sona ermesinden sonra  gerçekleşen eylemi sebebiyle cezai şart istenmesi halinde rekabet memnuiyeti iş mahkemelerinde değiş ticaret mahkemelerinde davaya konu edilmelidir. Gerek mülga 6762 sayılı Ticaret Kanunu  ( mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu 348)gerekse de 6102 sayılı muteber Ticaret Kanununu ticari davalara ilişkin düzenlemesinde Borçlar Kanunun rekabet memnuiyetini mutlak ticari dava olarak kabul etmiş ve ticaret mahkemelerini görevli kılmıştır. Keza iş akdinin sona ermesinden bahisle artık söz konusu bilgiler tamamen ticari sır kapsamındadır.