YENİ TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’UN GETİRDİKLERİ – 1

6502 sayılı yeni “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” yayım tarihi olan 28 Kasım 2013 tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe girecek olup, tüketici lehine birçok düzenlemeyi ihtiva etmektedir. Yeni Türk Borçlar Kanununa, Türk Ticaret Kanununa ve AB direktiflerine uyum sağlanabilmesi ve uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi adına 4077 sayılı (eski) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun (TKHK) değiştirilmesi ihtiyacı hâsıl olmuştur. Yeni kanun eski kanunda yer alan birçok düzenlemeyi bünyesinde barındırdığı gibi, kimi yerde mevcut düzenlemeleri değiştirmiş kimi yerde de yeni kurumlara yer vererek tüketicinin daha ileri seviyede korunmasını amaçlamıştır. Bugün itibarı ile her hafta bu kanun kapsamında değiştirilen ve/veya eklenen yeni düzenlemeleri bir seri halinde sizlerle paylaşacağız. Şöyle ki;

  • Yeni TKHK’nın (Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun) kapsamı tüketici lehine genişletilerek eser, simsarlık, taşımacılık, vekâlet, sigorta ve bankacılık sözleşmeleri bünyesinde zarar gören tüketicilerin de bu kanun kapsamında düzenlenen haklardan yararlanması sağlanmış, Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurabilmeleri meşru kılınmıştır.
  • Yeni TKHK; imzalanan sözleşmelerdeki bilgilendirmelerin açık, sade bir dille hazırlanmasını, okunur şekilde 12 punto büyüklüğünde yazılmasını ve birer nüshanın tüketiciye verilmesini kanuni zorunluluk haline getirmiş. Banka, finans kuruluşları, kart çıkartan kuruluşlar tarafından tüketiciye sunulan ürün ve/veya hizmet karşılığında alınan ücret, komisyon ve masraf türlerinde keyfi uygulamaların önüne geçilmesi adına ilgili hususların düzenlenmesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yetkili kılınmıştır.
  • Mevcut cayma hakkı süreleri genel itibari ile arttırılmış, Taksitli satış, Ön ödemeli konut satışı ve tüketici kredilerinde de cayma hakkı getirilmiştir. Kapıdan, mesafeli satışlarda 7 gün olan cayma süresi 14 güne çıkartılmış, ön ödemeli konut satışları, tüketici kredilerinde 14 gün, taksitli satışlarda da 7 gün içerisinde tüketicilere cayma hakkı kullanabilme imkanı tanınmıştır.
  • Tüketicinin taraf olduğu ve uygulamada geniş çevrelere hitap eden bankacılık sözleşmeleri, abonelik sözleşmeleri gibi sözleşmelerde yer alan haksız şartların denetimden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sorumlu kılınmıştır.
  • Tüketici sipariş vermediği halde kendisine gönderilen ürünlerden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.
  • Ayıplı mal veya hizmetin mevcut olduğu durumlarda 4077 sayılı TKHK teslimden itibaren 30 günlük bildirim süresi öngörmüşken Yeni TKHK bu yükümlülüğü ortadan kaldırarak malın teslimi veya hizmetin ifasından itibaren 6 ay içerisinde ortaya çıkan ayıpların teslim anında var olduğunu kabul etmiş, mal/hizmetin ayıplı olmadığını ispat yükünü de bu sayede karşı tarafa yüklemiştir.
  • Yeni TKHK ile malın ayıplı çıkması halinde tüketiciye tanınan sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi, bedelden indirim, ücretsiz tamir hakları korunmuş ve hatta ücretsiz onarım ve ayıpsız misli ile değiştirilmesi taleplerinin 30 içerisinde yerine getirilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır. 12.2013

ÇABA HUKUK BÜROSU